Shirt Naam Functie Positie
Steve Didden coach
Alex Janssens speler
Alexander Matthynssens speler
Axel Didden speler
Benke Aerts speler
Carlos Parent speler
Dax Van den Bosch speler
Isak Widelski speler
Lewis Coremans speler
Mattis De Pauw speler
Mehan Shah speler
Othman Dahmany speler
Sen Lenaerts speler
Swa Aerts speler
Vic Salden speler
Wannes Schaerlaken speler