Shirt Naam Functie Positie
Johan Foerts coach
Bandjou Touré speler
Mike Argeerts speler
Timothy Wuyts speler
Glenn Collier speler
Tom Van Hoey speler
Nelson Lefelon speler
Bob Ruyters speler
Dries Van Den Bergh speler
Joshua Dockx speler
Kobe Mennes speler
Victor Verwilligen speler
Kevin Tshinkobo speler