Shirt Naam Functie Positie
Amy Spencer speler
Jan Block afgevaardigde
Karen Block afgevaardigde
Pieter Van Rillaer coach
Emma Cautereels speler
Lotte Mariën speler
Farah Markai speler
Fien Van Rillaer speler
Mille Callens speler
Mona Organe speler
Nikolina Mandekic speler
Amélie Van Es speler