Shirt Naam Functie Positie
Arne Bergmans kinesist
Bandjou Touré speler
Bob Ruyters speler
Glenn Collier speler
Johan Foerts coach
Jolan Bogaerts speler
Jonas Foerts assistent coach
Kobe Mennes speler
Len Bastiaenssen speler
Mathieu Detiège speler
Robin Dykmans speler
Sebastiaan De Bruyn speler
Timothy Wuyts speler
Victor Verwilligen speler
Zachary Schoovaerts speler