Shirt Naam Functie Positie
Johan Foerts coach
Kasper Heyman speler
Georges Betrains speler
Victor Colpaert speler
Ahaan Mehta speler
Fjodor Zelenkov speler
Kasper Plettinx speler
Kyan Gysbrechts speler
Mats Opdenbergh speler
Thor Verwerft speler
Wiebe Aerts speler