Shirt Naam Functie Positie
Adjei Jenkins speler
Amir Raoui speler
Bengt Ingelbrecht speler
Henoc Lumenga speler
Jean Noé Barekiragaba speler
Johan Foerts coach
Jonas Foerts coach
Mathieu Detiège speler
Najm Reddahi speler
Raymond Igbineweka speler
5 Gunnar De Lepeleire speler
6 Timothy Wuyts speler
9 Niels Foerts speler
11 Jason Mommaerts speler
12 Glenn Collier speler
13 Mark De Meyer speler
15 Len Bastiaenssen speler