« Naar het overzicht

Seizoen 2020-2021


BELANGRIJK BERICHT: Covid-19 / Opstart seizoen 2020-2021

Opstart seizoen 2020 – 2021


Beste speler, beste ouders

Vanaf september starten we weer volledig op. De trainingen mogen dan ook voor onze 18 spelers
hernomen worden en wedstrijden mogen opnieuw georganiseerd worden.

Maar ook nu is de epidemie nog niet voorbij en blijven we genoodzaakt om de strikte maatregelen
die we eerder al namen, te handhaven.

Wij vragen iedereen dan ook (opnieuw) met aandrang om deze maatregelen correct en nauwgezet
op te volgen. Zo vermijden we nieuwe uitbraken en het risico om het seizoen opnieuw te moeten
pauzeren of, erger nog, te moeten stopzetten.

Er werd tevens een circulatieplan uitgewerkt dat u hier bijgevoegd en op de website kan
terugvinden.

Spelers die symptomen van Covid-19 vertonen, vragen we om NIET te komen trainen en zo snel
mogelijk contact met de huisarts op te nemen. Voor spelers die na een vakantie terugkeren uit een
oranje of rode zone, vragen we om zich eerst te laten testen.

Voor vragen rond deze maatregelen kan u steeds terecht bij onze corona-coördinator op
voorzitter@redvic.be.

Bij afwezigheid van de corona-coördinator kan iedereen van het dagelijks bestuur deze rol opnemen.
Stay healthy, stay safe!


De sportieve cel en het bestuur

Open de bijlage onderaan dit bericht om de richtlijnen voor de trainingen te bekijken.
Gelieve deze strikt na te leven!

Extra Informatie

Extra informatie over corona, de maatregelen en basketbal kan u vinden op onderstaande sites. Wij houden ons er echter wel aan om belangrijke informatie rond corona en basketbal steeds via onze eigen kanalen (website, Facebook en mail) met onze spelers, ouders, supporters en sympathisanten te delen. Gezien de omstandigheden volgt er regelmatig een evaluatiemoment en kan elke tot hiertoe genomen beslissing teruggedraaid of aangepast worden. De veiligheid van onze spelers en coaches is en blijft steeds onze eerste bekommernis.

De federale en regionale overheden: www.info-coronavirus.be
De provincie Antwerpen: https://www.cathyberx.be/taken-en-bevoegdheden/veiligheid/corona.html
Sport Vlaanderen:  https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen /
Basket Vlaanderen: https://www.basketbal.vlaanderen/coronavirus-covid-19   -    https://www.basketbal.vlaanderen/blog-meer/detail/hoe-coronaproof-wedstrijden-organiseren

Periode