« Naar het overzicht

Seizoen 2020-2021


BELANGRIJK BERICHT: Covid-19 / Stand van zaken seizoen 2020-2021

Onze maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus


Beste,

Het bestuur zat deze week samen met de sportieve coördinatie om te beslissen hoe we omgaan met de verstrengde maatregelen die enkele dagen eerder op de verschillende niveaus werden genomen.

Trainingen
Alle trainingen worden al zeker uitgesteld tot 17/8. Vanaf die datum en zonder tegenbericht, worden de trainingen voor U12, U14, U16 en U18 hervat. Hiervoor zal eerstdaags een vernieuwde trainingstabel voor elke ploeg beschikbaar zijn op de website.
De U6, U8 en U10 beginnen zoals gepland pas met trainen in september.
Voor alle seniorsploegen en de U21 geldt dat zij het trainen niet mogen hervatten voor 1 september.
Voor het aanvatten van de trainingen zullen de vernieuwde trainingsuren nogmaals gecommuniceerd worden en zullen er ook praktische richtlijnen rond gebruik sporthal, circulatieplan e.d. meegestuurd worden. Deze dienen door iedereen strikt opgevolgd te worden.

Wedstrijden en competitie
Alle wedstrijden (beker- en/of competitiewedstrijden) worden opgeschort tot en met zondag 30 augustus. Ook vriendschappelijke wedstrijden en tornooien zijn in deze periode niet toegelaten.
Basketbal Vlaanderen besliste eerder deze week al dat de competitie ten vroegste op 3 oktober wordt gestart.

Corona-coördinator
Op vraag van Basketbal Vlaanderen werd ook een coronacoördinator aangesteld binnen onze club. Onze voorzitster Nancy Vantvelt neemt deze rol op. Je kan haar voor alle vragen en/of opmerkingen omtrent corona bereiken via voorzitter@redvic.be .

Sportkamp Elite Athletes
Uit veiligheidsoverwegingen zullen we ook het sportkamp van Elite Athletes niet laten doorgaan in onze sporthal in de week van 3-7 augustus.

Extra Informatie
Extra informatie over corona, de maatregelen en basketbal kan u vinden op onderstaande sites. Wij houden ons er echter wel aan om belangrijke informatie rond corona en basketbal steeds via onze eigen kanalen (website, Facebook en mail) met onze spelers, ouders, supporters en sympathisanten te delen. Gezien de omstandigheden volgt er regelmatig een evaluatiemoment en kan elke tot hiertoe genomen beslissing teruggedraaid of aangepast worden. De veiligheid van onze spelers en coaches is en blijft steeds onze eerste bekommernis.

De federale en regionale overheden: www.info-coronavirus.be
De provincie Antwerpen: https://www.cathyberx.be/taken-en-bevoegdheden/veiligheid/corona.html
Sport Vlaanderen:  https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen /
Basket Vlaanderen: https://www.basketbal.vlaanderen/coronavirus-covid-19   -    https://www.basketbal.vlaanderen/blog-meer/detail/hoe-coronaproof-wedstrijden-organiseren